Linky

Olomouc - Doloplazy č.890804

Z Olomouce hl.n. -> Velké Bystřice -> Přáslavice -> Svésedlnice -> Doloplazy -> konečná Tršice.

Linka jezdí i opačným směrem.


Olomouc - Hlubočky č.890805

Z Olomouc hl.n. -> Velké Bystřice -> Přáslavice -> Bukovany -> Mrsklesy -> konečná Hlubočky.

Linka jezdí i opačným směrem.


Poznámka:
Prosíme aby jste si podle jízdího řádu kontrolovali, který konkrétní spoj zajíždí do Vámi zvolené lokakity. Děkujeme a přejeme příjemné cestování.

IDSOK


Od 1.7.2013 jsme součástí Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, což Vám přináší spoustu výhod.


Připravili jsme pár dokumentů, které Vám vše objasní:

- Info o integraci našich linek do IDSOK -> ..........................................................
pdf
- Informační leták Vám podá povšechné informace -> ......................................... pdf
- Mapa zón a linek -> .......................................................................................... pdf
- Tarif IDSOK -> .................................................................................................. pdf
- Smluvní a přepravní podmínky IDSOK -> .......................................................... pdf
Webové stránky Koordinátora IDSOK, na kterých naleznete mnohem více -> .... www

Jízdní řády

Olomouc - Velká Bystřice - Hlubočky -> .........................................................
Hlubočky - Velká Bystřice - Olomouc -> .........................................................
Olomouc-Doloplazy- Tršice a zpět -> ...........................................................

Co je ROP


ROP Střední Morava je určen pro region soudržnosti Střední Morava sestávajícího z Olomouckého a Zlínského kraje. Zaměřuje se na zlepšení dopravní dostupnosti a propojení regionu vč. modernizace prostředků veřejné dopravy, podporu rozvoje infrastruktury i služeb cestovního ruchu, přípravu menších podnikatelských ploch a zlepšování podmínek k životu v obcích a na venkově především prostřednictvím zkvalitnění vzdělávací, sociální a zdravotnické infrastruktury, odstraňování ekologických zátěží.

  - Výňatek ze stránek www.businessinfo.cz -

Webové stránky ROP Střední Morava: www.rr-strednimorava.cz

O nás


Naše firma byla založena v květnu roku 1990 pod názvem Autodoprava Studený s.r.o., se sídlem v Prostějově. Provozovali jsme 1 zájezdový autobus, nejdříve v tuzemsku, pak i v zahraničí. Firma se rozrůstala a v roce 1992 byla založena pobočka ve Velké Bystřici.


K zájezdové dopravě přibyla i doprava linková po olomoucku a prostějovsku. V roce 1999 měla firma již 28 autobusů a 25 zaměstnanců a v polovině téhož roku se pobočka ve Velké Bystřici stala samostatnou firmou s názvem AUTA-BUSY Studený s.r.o. s působištěm na olomoucku.


V současné době provozujeme linky č.890804 mezi Olomoucí a Doloplazy a č.890805 mezi Olomoucí a Hlubočkami.

Od 1.7.2013 jsme součástí Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje

 

Kontakty

AUTA-BUSY Studený s.r.o.
Adresa:

SNP 67
Držovice 796 07

Telefon: +420 585 310 707
mobil:    +420 775 905 490

email: auta-busy@quick.cz

Provozovna Olomouc:

Pavelkova 6
Olomouc 772 00

V čem ROP pomohl


Naše společnost AUTA-BUSY studený s.r.o. zahájila realizaci projektu, který byl podpořen z ROP Střední Morava. V rámci tohoto projektu byly pořízeny 3 nové autobusy pro společnost AUTY-BUSY Studený s.r.o.

Nově pořízené autobusy jsou ekologické (splnění normy EURO5) a bezbariérové. Nově pořízené autobusy budou zajišťovat veřejnou linkovou dopravu na 2 linkách, které naše společnost zajišťuje na základě smlouvy o závazku veřejné služby na území Olomouckého kraje.

K hlavním cílům projektu patří zvýšení komfortu přepravovaných osob, snížení emisí provozovaných autobusů a modernizace z pohledu bezbariérových úprav. Pořízené autobusy disponují informačním systémem, který informuje cestující uvnitř vozu o zastávkách vizuálně a hlasově.

Díky těmto cílům dojde k druhotnému efektu projektu - zvýší se nejen zájem obyvatel daného území o využívání autobusové přepravy, ale také se dané území lépe zpřístupní turistům, návštěvníkům apod. Projekt tak bude mít vliv na snížení podílu neekologické individuální automobilové přepravy.

Fotogalerie